Rīgas ģilde

Projekta mērķis: Ieviest praksē Kolektīvo Lēmumu Atbalsta Sistēmu (KLAS), lai stiprinātu uzņēmumu dzīvotspēju un organizēt efektīvu mijiedarbību risinājumu meklēšanā.

starpreģionālā sadarbība

Projekta mērķis: Tehnoloģiju un unikālo nosacījumu izstrādāšana veiksmīgas sadarbības attīstībai starp uzņēmumiem dažādos reģionos. Jauns mijiedarbības modelis, kas balstīts uz uzticamu savstarpējo attiecību un lietišķo kontaktu pamata. Jaunā ekonomisko interešu * loģika.

investīciju partnerība

Projekta mērķis: Privāto, valsts un fondu investīciju piesaiste esošajiem un jaunajiem uzņēmumiem. Uzņēmumu ikdienas darbības nodrošināšana ar finanšu resursiem. Kopīgu projektu finansēšanas organizēšana.

GLOBAL COOPERATION & FULFILLMENT NETWORK

Projekta mērķis: Ievērojami atvieglot Maziem un vidējiem uzņēmumiem atrast partnerus  jebkurā pasaules reģionā.